JIŘÍ VÍTEK, Sokolská 18, Znojmo 669 02
+420 775 989 722
info@revizevitek.cz

REVIZE JEŘÁBŮ
A
ŠKOLENÍ OBSLUHY

JIŘÍ VÍTEK 
revizní technik zdvihacích zařízení

REVIZE JEŘÁBŮ A ZDVIHADEL

Revizní zkoušky, inspekce a revize jeřábů všech typů včetně mimořádných inspekcí a zvláštního posouzení.

více
ŠKOLENÍ JEŘÁBNÍKŮ A VAZAČŮ

Základní i opakované školení jeřábníků a vazačů břemen.

více
SYSTÉM BEZPEČNÉ PRÁCE

Souhrn základních požadavků pro bezpečný provoz jeřábu, zahrnující každou činnost jeřábu s přihlédnutím ke všem rizikům, která se mohou při používání jeřábu vyskytnout.

více

Revizní technik zdvihacích zařízení

JIŘÍ VÍTEK A SYN

Jsme rodinná firma s 40-ti letými zkušenostmi.
Nabízíme veškeré činnosti spojené se zajištěním bezpečného provozu v oblasti zdvihacích zařízení.

SLUŽBY REVIZNÍHO TECHNIKA

Nabízíme veškeré činnosti spojené se zajištěním bezpečného provozu v oblasti zdvihacích zařízení.

REVIZE JEŘÁBŮ A ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ

Jeřáby se musí zkoušet k prověření funkce, provozní způsobilosti a bezpečnosti provozu.Jeřáby se musí zkoušet k prověření funkce, provozní způsobilosti a bezpečnosti provozu.

VÍCE

ŠKOLENÍ JEŘÁBNÍKŮ A VAZAČŮ

Školení osob pro obsluhu jeřábů, vazačů břemen a signalistů podléhá zákonné normě dle ČSN ISO 12480 – 1. 

VÍCE

KONTROLA VÁZACÍCH PROSTŘEDKŮ

Vázací prostředky se kontrolují před každým používáním, zda nejsou poškozené nebo porušené, dále v přiměřených časových lhůtách během provozu pravidelnou důkladnou kontrolu v časových intervalech nepřesahujících 12 měsíců.

VÍCE

SYSTÉM BEZPEČNÉ PRÁCE PRO JEŘÁBOVÝ PROVOZ

Základní bezpečnostní předpis organizace pro provoz zdvihacích zařízení

VÍCE

„BEZPEČNÁ PRÁCE POD JEŘÁBEM“

Nabízíme veškeré činnosti spojené se zajištěním bezpečného provozu v oblasti zdvihacích zařízení.

SYSTÉM BEZPEČNÉ PRÁCE

REVIZE JEŘÁBŮ A ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ

Pravidelné revize jeřábů a dalších zdvihacích zařízení jsou z hlediska bezpečnosti práce nezbytné. 
Revizní zkoušky a revize jeřábů se provádějí dle ČSN 27 0142-1.

REVIZE ZZ A REVIZNÍ ZKOUŠKA ZZ 
DLE ČSN 27 0142:2014

Jeřáby se musí zkoušet k prověření funkce, provozní způsobilosti a bezpečnosti prvozu. 
Termíny jednotlivých revizí a zkoušek vyplývají z ustanovení ČSN 27 0142:2014 a podle zatřídění jeřábu. 
V předepsaných intervalech je nutné provést zjištění celkového technického stavu jeřábu, jeřábové dráhy a ocelové konstrukce z hlediska bezpečnosti a provozní způsobilosti prohlídkou a funkční zkouškou. 
Revize a revizní zkoušky provádí revizní technik.

Tyto zkoušky provádíme na následujících zařízeních:

Zdvihadla a pojízdná zdvihadla
jeřáby třídy 0 – mostové, sloupové, otočné, ovládané z podlahy pracoviště
jeřáby třídy A – mostové, ovládané z koše, nebo kabiny
jeřáby třídy AS – mostové speciální jeřáby
jeřáby třídy D – autojeřáby
jeřáby třídy N – nakládací jeřáby
jeřáby třídy S – manipulátory, 
pohyblivé pracovní plošiny, plošiny na automobilovém podvozku
automobilové zvedáky

ŠKOLENÍ JEŘÁBNÍKŮ A VAZAČŮ

Nabízíme školení osob pro obsluhu jeřábů, zdvihadel všech tříd a druhů. Školíme nové jeřábníky a po roce zajišťujeme opakované školení.

ZÁKLADNÍ A PERIODICKÉ ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ V OBLASTI ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ

Školení odpovídá požadavkům ČSN ISO 12 480-1 a normám souvisejícím, jejichž znalosti jsou předpokladem pro získání Oprávnění obsluhy zdvihacích zařízení (dříve Jeřábnický a Vazačský průkaz).

POŽADAVKY NA ODBORNÉ PRACOVNÍKY

Jeřábník – je zodpovědný za správné ovládání jeřábu v souladu s požadavky výrobce.
Musí se vždy řídit pokyny vazače (signalisty), který musí být zřetelně označen. Musí být kompetentní, dostatečně prakticky zkušený, musí mít dostatečné teoretické znalosti, musí být starší 18 let, zdravotně způsobilý s důrazem na zrak, sluch a reakce. Musí být vyškolen a mít příslušné oprávnění k obsluze jeřábu – platný jeřábnický průkaz.


Vazač – je zodpovědný za uvázání a odvázání břemene. Je zodpovědný za zahájení pohybu jeřábu a břemene, dává pokyny jeřábníkovi. Musí být kompetentní, mít praktické zkušenosti a teoretické znalosti, být vyškolen, prakticky zacvičen a jeho znalosti musí být ověřeny. Musí být starší 18 let, zdravotně způsobilý a mít oprávnění k vázání břemen – vazačský průkaz.

SYSTÉM BEZPEČNÉ PRÁCE
PRO JEŘÁBNICKÝ PROVOZ

Vypracujeme pro Váš provoz systém bezpečné práce pro jeřábnický provoz. 

DLE NAŘÍZENÍ ČSN ISO 12480-1

Pro zajištění bezpečného provozu je nutno zpracovat systém bezpečné práce dle ČSN ISO 12480-1, který musí být dodržován při každé činnosti jeřábu, ať se jedná pouze o jednotlivý zdvih, nebo o skupinu opakujících se opearcí.Pro zajištění bezpečného provozu je nutno zpracovat systém bezpečné práce dle ČSN ISO 12480-1, který musí být dodržován při každé činnosti jeřábu, ať se jedná pouze o jednotlivý zdvih, nebo o skupinu opakujících se opearcí.

KLÍČOVÝ POŽADAVEK PRO PROVOZ JEŘÁBŮ A ZDVIHADEL

Požadavek na vytvoření systému bezpečné práce lze považovat za klíčový, protože bez něho nesmí být jeřáby a zdvihadla provozovány. Zvláštní důraz je kladen na jeho zpracování a použití pro každou činnost jeřábu bez ohledu na rozsah činnosti, počet zařízení, trvalý nebo dočasný provoz, provoz s vlastním nebo pronajatým zařízením apod.
Základním požadavkem je v rámci systému bezpečnosti práce vyřešit všechna nebezpečí, která se mohou při používání jeřábu vyskytnout.

VYPRACOVÁNÍ SYSTÉMU BEZPEČNÉ PRÁCE

Systém bezpečné práce musí být vybudován pro konkrétní podmínky konkrétního zaměstnavatele.
Konkrétní nevhodné manipulace jsou uvedeny v předpisech výrobců nebo v národní příloze ČSN ISO 12480-1.
V systému bezpečnosti práce budou uvedeny další nedovolené manipulace pro danou činnost, které byly vytipovány na základě nebezpečí.

KONTAKT

Jiří Vítek- revizní technik zdvihacích zařízení
tel.: 420 775 989 722
email: info@revizevitek.cz 
adresa: Sokolská 18, Znojmo 669 02

[V přípda]